Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Dnia 27-07-2018 godz. 13:37:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 16 4 3 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 5 0 1 1