Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-07-2018 godz. 13:35:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 8 4 11 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 0 3 1