Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Dnia 27-07-2018 godz. 13:35:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 66 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 11