Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Dnia 27-07-2018 godz. 13:34:46

Poprawka 2

Za: 27 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 0 59 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 24 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1