Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dnia 27-07-2018 godz. 13:33:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 19 2 3 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 5 1 0 1