Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Dnia 27-07-2018 godz. 13:32:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 12 4 8 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 5 0 1 1