Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 27-07-2018 godz. 13:31:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 57 1 1 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 0 23 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1