Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 27-07-2018 godz. 13:30:52

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 28 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 1 58 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 24 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1