Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Dnia 27-07-2018 godz. 13:27:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 21 0 2 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 6 0 0 1