Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Dnia 27-07-2018 godz. 13:26:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 22 0 2 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 6 0 0 1