Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-07-2018 godz. 13:21:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 15