Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-07-2018 godz. 13:20:57

Poprawka

Za: 24 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13