Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-07-2018 godz. 13:19:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 54 1 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 0 23 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1