Narzędzia:

Dnia 27-07-2018 godz. 12:02:27

Za: 36 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 47
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 35 35 0 0 28
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 14 0 14 0 16
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 1 3 0 3