Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

Dnia 26-07-2018 godz. 09:23:01

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 36
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 39 39 0 0 24
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 21 21 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 4 0 0 3