Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-07-2018 godz. 01:39:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 57 0 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 27 0 27 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1