Narzędzia:

Dnia 25-07-2018 godz. 01:38:05

Za: 60 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 57 1 1 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 27 0 27 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1