Narzędzia:

Dnia 24-07-2018 godz. 22:50:54

Za: 46 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 54
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 46 46 0 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 0 0 0 0 30
Senatorowie niezrzeszeni 7 0 0 0 0 7