Narzędzia:

Dnia 24-07-2018 godz. 15:43:12

Za: 27 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 0 58 1 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 26 26 0 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 7 3 1 2 0 4