Narzędzia:

Dnia 24-07-2018 godz. 15:40:42

Za: 59 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 57 1 1 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 25 0 25 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 7 3 2 1 0 4