Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Dnia 13-07-2018 godz. 21:42:46

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 10 Przeciw: 70 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 1 57 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 9 11 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5