Narzędzia:

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Dnia 13-07-2018 godz. 21:40:43

Poprawka 7, 9

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 19 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5