Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 21:38:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 55 0 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 0 6 14 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5