Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 21:34:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 52 5 2 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 0 0 19 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5