Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 13-07-2018 godz. 21:32:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 17 0 3 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5