Narzędzia:

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 13-07-2018 godz. 20:48:38

Poprawka 1

Za: 6 Przeciw: 73 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 5 52 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 1 19 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5