Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 21:23:21

Poprawka 2

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 18 16 0 2 12
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5