Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 21:23:04

Poprawka 1, 14

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 17 0 2 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5