Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 21:20:13

Poprawka 1, 3

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 19 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5