Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Dnia 13-07-2018 godz. 21:19:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 19 0 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5