Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dnia 13-07-2018 godz. 21:13:51

Poprawka 5

Za: 18 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 2 57 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 16 3 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5