Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dnia 13-07-2018 godz. 21:13:26

Poprawka 4

Za: 21 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19