Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dnia 13-07-2018 godz. 21:12:59

Poprawka 3

Za: 15 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 1 58 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 16 14 1 1 14
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5