Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dnia 13-07-2018 godz. 21:12:39

Poprawka 2

Za: 11 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22