Narzędzia:

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 13-07-2018 godz. 21:05:53

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 55 0 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 0 20 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5