Narzędzia:

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 13-07-2018 godz. 20:57:48

Poprawka 34

Za: 20 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 1 58 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 19 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5