Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 20:42:12

Poprawka 1

Za: 2 Przeciw: 77 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 1 56 1 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 1 19 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5