Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dnia 13-07-2018 godz. 21:48:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 51 0 4 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 0 19 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5