Narzędzia:

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dnia 13-07-2018 godz. 21:43:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 11 0 8 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5