Narzędzia:

Dnia 11-07-2018 godz. 10:03:01

Za: 43 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 36
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 40 40 0 0 23
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 0 20 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 3 1 0 3