Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 12:30:27

Poprawka 5

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 16 15 0 1 14
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 3 0 1 3