Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 12:29:46

Poprawka 2

Za: 66 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 33
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 48 48 0 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 15 15 0 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 3 0 1 3