Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 12:28:09

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 17 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 0 55 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 16 16 0 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 1 2 1 3