Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dnia 29-06-2018 godz. 12:26:31

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 19 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 4 0 0 3