Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 29-06-2018 godz. 12:25:05

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 65 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 8 1 10 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 2 0 2 3