Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 29-06-2018 godz. 12:23:41

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 15 0 4 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 3 0 1 3