Narzędzia:

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.

Dnia 29-06-2018 godz. 12:17:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 18 13 4 1 12
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 4 0 0 3