Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Dnia 29-06-2018 godz. 11:57:35

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 21 19 0 2 9
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 3 0 1 3