Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Dnia 29-06-2018 godz. 11:56:50

Poprawka 2

Za: 30 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 6 50 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 22 22 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 2 2 1 2