Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Dnia 29-06-2018 godz. 11:55:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 14 3 6 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 4 1 0 2